50 jaar Schooltoneel!
Home 1960 - 1969

Overzicht 1960 - 1969

1969
Christoffel Colombus.

Christoffel Colombus

Op het keerpunt
van de Middeleeuwen
en de Moderne Tijden...
1968
Reinaart De Vos.

Reinaart De Vos

Een proloog,
de vier seizoenen,
en een epiloog.
1966 (2)
Artevaria.

Artevaria

Een bont programma
door studenten van het college.
1966 (1)
Tom 66.

Tom 66

Feestelijkheden naar aanleiding
van het 10-jarig bestaan
van het Sint-Thomascollege.
1965
Kabouters in de stad.

Kabouters in de stad

Een spel in zes taferelen
door Lode Cantens.
1964
De trouweloze wereld.

De trouweloze wereld

Toneelstuk met drie schilderijen
van Pieter Breugel de Oude
als inspiratiebron.
1963 (2)
Caius is een ezel.

Caius is een ezel (1)

In het oude Rome werd voor de eerste maal een tempelmuur blootgelegd,
waarop geschreven stond:
"Caius is een ezel".
1963 (1)
Emiel en zijn detectives.

Emiel en zijn detectives

Een toneelstuk waar decorbouwer
Leo Stoop nog het één en ander
over weet.
1962 (3)
Zondvloedverhaal uit het Gilgamesjepos.

Zondvloedverhaal uit het Gilgamesjepos

Een voorgedragen verhaal
uit het Soemerië van
5000 jaar voor Christus.
1962 (2)
Peter en de wolf.

Peter en de wolf

Oorspronkelijk door Sergei Prokofief
gecomponeerd voor orkest
met verteller in 1936.
1962 (1)
Leve Robinson.

Leve Robinson

Toneelspel in acht taferelen.
1961 (2)
Keizer Karel.

Keizer Karel (1)

Toneelspel voor de jeugd
in drie taferelen.
1961 (1)
Wij spelen Indiaan.

Wij spelen Indiaan

... in het landhuis van professor Frieberg
tijdens het groot verlof...
1960
Antigone - Ballade van de trommeljongen.

Antigone fragment - De ballade van de trommeljongen

Twee toneelstukjes, opgevoerd
bij de plechtige prijsuitdeling
op het einde van het schooljaar.