50 jaar Schooltoneel!
Home 1960 - 1969 Caius is een ezel

• Datum: 30 november 1963, 1 en 3 december 1963
• Plaats: Zaal Tijl
• Auteur: Henry Winterfeld
• Regie: M. Geysen

Caius is een ezel (1)

Een vrolijke geschiedenis uit het oude Rome
door Henry Winterfeld.
Toneelbewerking: Miel Geysen.

Caius is een ezel, voorzijde van de brochure
Dit stuk was blijkbaar zeer populair bij het toneelspelend schoolgezelschap. Het zou later nog twee maal ten tonele gevoerd worden. We vrezen een beetje om in herhaling te vallen, maar we geven hier toch de korte inhoud:

Bij de jongste opgravingen in het oude Rome werd een tempelmuur blootgelegd, waarop met onbeholpen kinderhand geschreven stond: "Caius is een ezel".

Onze nieuwsgierigheid was gewekt, want we hadden het hier te doen met een tempelontheiliging. Wij zijn op zoek gegaan en kwamen terecht in de school van Xantippus. We moeten dadelijk toegeven, dat die Romeinse jongens wel heel weinig verschillen van de onze.

Wanneer één van hun makkers beschuldigd wordt van de tempelschennis, nemen ze de teugels in handen en gaan op zoek naar de ware misdadiger. Zij aarzelen niet de hoogste gezagsdragers op te zoeken, zich zelfs tot de Keizer te wenden en ja, de verdachte in zijn eigen vesting te gaan vinden.

Met doodsverachting trotseren zij het gevaar, maar leggen daarbij een schranderheid aan de dag, die ons helemaal niet verbaast. We kennen toch onze jongens... buiten de school ! Gelukkig komt alles terecht en "tevreden kunnen zij weer de studie aanvatten."