50 jaar Schooltoneel!
Home 1960 - 1969 Antigone - Ballade van de trommeljongen

• Datum: 29 juni 1960
• Regie: A. Van Royen

Fragment uit Antigone van Sophocles

De ballade van de trommeljongen


Deze twee toneelstukjes gingen vooraf aan de "Plechtige Prijsuitdeling aan de leerlingen van de Middelbare en Voorbereidende afdeling".

Deze prijsuitdeling werd dit jaar voorgezeten door een persoon in het bezit van de volgende ronkende titels: Zeereerwaarde Heer Kanunnik A. Van Hove, Inspecteur van het Vrij Middelbaar Onderwijs, afgevaardigde van Zijne Eminentie de Kardinaal Aartsbisschop.

Links ziet u hoe het toenmalig palmares er uitzag, waarmee het schooljaar 1959 - 1960 werd afgesloten.

Over het verloop van de toneelstukjes zelf zijn weinig gegevens bekend.

Het is wellicht ook interessant om weten dat ergens tussen 1959 en 1960 het Sint-Thomasinstituut bijna onmerkbaar veranderde in het Sint-Thomascollege.