50 jaar Schooltoneel!
Home 1960 - 1969 Zondvloedverhaal uit Gilgamesjepos

• Datum: 29 juni 1962
• Plaats: Zaal Tijl

Zondvloedverhaal uit het Gilgamesjepos

voorgedragen door leerlingen van het college

Het palmares van het toenmalige Sint-Thomascollege.
Volgens het palmares van het Sint-Thomascollege van 1962, speelde het verhaal zich af in Soemerië rond 5000 jaar voor Christus.

Het zou de laatste keer zijn dat bij het afsluiten van het schooljaar toneelwerkjes werden opgevoerd. Het accent werd verschoven naar opvoeringen die onafhankelijk van het proclamatiegebeuren zouden plaatsvinden. Tevens werden de uitgevoerde stukken groter en de omkadering zoals decor en belichting werd uitgebreider.

Het fragment uit het epos volgde na de voordracht van drie gedichten:

  • Februari (Paul Van Ostayen),
  • Polonaise (Paul Van Ostayen) en
  • Anita (Godfried Bomans).