50 jaar Schooltoneel!
Home 1960 - 1969 De trouweloze wereld

• Datum: 28 en 29 november 1964, 1 december 1964
• Plaats: Zaal Tijl
• Auteur: Bert Peleman
• Regie: M. Geysen

De trouweloze wereld

Toneelstuk met drie schilderijen
van Pieter Breugel de Oude
als inspiratiebron.

In onze archieven vonden we een vergeeld artikel, geknipt uit een onbekende krant. Tussen de vele fouten en onjuistheden door kunnen we het volgende lezen:

Midden in het hart van de toekomstige grootstad Antwerpen-West staat op de linker Schelde-oever het moderne Sint-Thomaskollege. In de snelle uitbouw der buitenwijken betekent het een stevige burcht en een voorpost voor schoolonderricht en algemene jeugdvorming.

Onder leiding van Z.E.H. Geys groeide het college met zijn zowat 850 leerlingen uit tot een der belangrijkste onderwijsinstellingen uit het Antwerpse.

Dat in dit college niet alleen een ernstige studie naast een gezonde sport maar evenzeer aan kloek toneel wordt gedaan willen de aanstaande opvoeringen van Bert Pelemans toneelstuk De Trouweloze Wereld geestdriftig bewijzen. Waar de drie opvoeringen onder regie van Miel Geysen op zaterdag 28 en zondag 29 nov. evenals op dinsdag 1 december telkens te 20 u. in de zaal "Tijl" te Antwerpen L.O. doorgaan; wordt dezer dagen koortsachtig aan de laatste voorbereidingen gewerkt.

In een uitstekende ploeggeest werkt er de regisseur niet alleen met de leerlingen-akteurs samen maar wordt krachtig bijgestaat (sic) voor het licht. Het decoront- (sic) die zorgde voor de muzikale aanpassing en Herman Heysen (sic) die instaat voor het licht. Het dekorontwerp is van regisseur Miel Geysen zelf. Dat de "spanning" rond deze opvoeringen ingericht door "Sumptom" (sic) de oudervereniging van vermeld Sint-Thomaskollege groot is beklemtoonde Z.E.H Geys die verklaarde dat het de eerste maal is in het nog jonge bestaan van het college dat, naast de kleinere leerlingen ook de groteren, een toneelvoorstelling verzorgen.

Waar de keuze viel op het bekende toneelstuk De Trouweloze Wereld zal men zich herinneren dat bedoeld werk door Bert Peleman geschreven werd met als inspiratiebron het drietal schilderijen van de eeuwige Pieter Breugel de Oude met name Het Luilekkerland, De Kreupelen en de Kluizenaar.

[...]

Ook in het Sint-Thomaskollege te Antwerpen L.O. zal dit pleidooi voor een betere verdeling der aardse goederen en een gelukkiger evenwicht tussen stof en geest worden gehouden.

Wie door het werk van Bert Peleman de grote Pieter Bruegel niet alleen als drollige (?) maar ook als tragische grootmeester uit de Nederlandse schilderkunst, dichter wil benaderen, laat derhalve niet na een der hoger vernoemde opvoeringen van De Trouweloze Wereld bij te wonen.

[...]