50 jaar Schooltoneel!
Home 2000 - 2009 Sjakie en de chocoladefabriek

• Datum: 27, 28 en 29 februari 2004
• Plaats: Feestzaal Sint-Annacollege
• Vrij naar Roal Dahl
• Dialogen: Geert Kimpen
• Liedteksten: Jaap Meurs
• Regie: Bart Goossens

Sjakie en de chocoladefabriek


Sjakie en de chocoladefabriek

Ter gelegenheid van 50 jaar leerlingentoneel werd vooral de vertoning van zaterdag wel erg bijzonder. Alle oud-medewerkers en oud-acteurs waarover de school nog gegevens kon vinden, werden uitgenodigd.

Naast een tentoonstelling waar kostuums en decorstukken uit lang en minder lang vervlogen tijden te bezichtigen waren, werd ook deze website aan het publiek voorgesteld.

Voormalig directeur Middenschool André De Gezelle, die dertig jaar nauw betrokken was bij het toneelgebeuren op school, schreef het volgende:

50 jaar: een klein woordje vooraf ... over het waarom ?

Opvoeden is jongeren ontwikkelingskansen bieden.

Als een school zich beperkt tot het louter lesgebeuren, laat ze veel kansen liggen om haar opvoedingsproject in die ruime betekenis te realiseren.

Het is in dat perspectief dat ons college reeds 50 jaar lang het leerlingentoneel organiseert: om jongeren te leren zichzelf ontdekken: creatieve mogelijkheden, beperkingen, zin voor relativiteit, zelfevaluactie, openheid, overwinnen van schroom, leren van bescheidenheid, groepswerk, persoonlijke ambitie wegcijferen voor groepsambitie, keuzes maken en prioriteiten leggen in vrijetijdsbesteding, stiptheid in aanwezigheid, engagement, zelfoverschatting afleren, zelfvertrouwen ontdekken, leren omgaan met succes ...

en nog veel meer waarden die jongeren tot waarde-volle mensen promoveert !

André De Gezelle