50 jaar Schooltoneel!
Home Waarschijnlijk vaak gestelde vragen Antwoorden

Waarschijnlijk vaak gestelde vragen

Antwoorden


1 Waarom zijn de meeste foto's op deze website in zwart-wit ?
De meeste foto's op deze site zijn van onze veel te vroeg overleden huisfotograaf Gust Vercauteren. Hij maakte er een erezaak van om elk jaar trouw de hele generale repetitie en delen van de voorstelling op de gevoelige plaat vast te leggen. Nu is een toneelbelichting niet geschikt voor kleurenfotografie. Op kleurenfoto's kan men meestal een geel of roodachtig kleurzweem zien. Om dit kleurzweem weg te werken kan de fotograaf flitsen tijdens de opnames, maar dat werkt storend en het neemt de sfeer van de belichting weg. Zo wordt een geïsoleerd tafereeltje dat om een intieme belichting vraagt, door een flits zo verlicht dat de hele (voor de rest lege) scène er op zichtbaar wordt. Hij zou ook zonder flits en met kunstlichtfilm ("Thungsten") kunnen werken, maar filmen van dit type met een hoge gevoeligheid zijn dan weer moeilijker te vinden. Foto's in zwart-wit hebben dit kleurprobleem natuurlijk niet. Bovendien kon Gust ze zelf ontwikkelen en afwerken, waarbij hij dankbaar gebruik kon maken van de hoge filmgevoeligheid.

Een aanvulling bij het voorgaande ...
Door de snelle vooruitgang van de digitale fotografie blijkt het bovenstaande antwoord ondertussen alweer achterhaald. Moderne fototoestellen geven de kleuren van de belichting wél uitstekend weer. U zal dus bij de recentere stukken bijna uitsluitend kleurenfoto's aantreffen.
2 Ik weet zeker dat ik ooit eens heb meegedaan in een van de toneelstukken. Waarom sta ik nergens vermeld ?
Hiervoor kunnen er twee redenen zijn.
  • Niet alle programmabrochures werden teruggevonden in het toneelarchief van de school. Sommige gegevens van vooral de beginjaren van het schooltoneel zijn verloren gegaan. Als uw naam niet teruggevonden werd in geen enkel document of door niemand werd opgegeven, zal u hem in de overzichtslijsten niet terugvinden. Stuur een mailtje naar de webmaster van deze site met de nodige gegevens en we zullen er voor zorgen dat u uw rechtmatige plaats in de rijke geschiedenis van het schooltoneel kan innemen ! Hebt u nog een programmabrochure die u niet op de site aantreft, gelieve dan alle bladzijden voldoende groot in te scannen en ze door te mailen. We zullen u (bijna eeuwig) dankbaar zijn !
  • Heel af en toe werden bepaalde figuranten niet vermeld in het programma, alhoewel ze natuurlijk wel meededen. Soms kunnen we dan de vermelding "Niemand en alleman" of iets dergelijks aantreffen. Als u bijvoorbeeld "boom", "soldaat", "muzikant" of "volk" gespeeld hebt, dan bestaat er een kleine kans dat uw naam niet expliciet op deze site vermeld wordt, omdat we hem niet in de brochure van dat bepaald toneelstuk hebben teruggevonden. Ook hier kan een mailtje uitkomst bieden. Bovendien zouden we het dan ook op prijs stellen, als u ook nog zou kunnen doorgeven wie de andere "bomen", "soldaten" enz. waren. Alle gegevens die we van u ontvangen maken het toneelplaatje meer compleet.
3 Ik heb ooit meegespeeld in één van de orkestjes bij één van de uitvoeringen. Kan ik mijn naam in de lijst van de acteurs of de muzikanten terugvinden?
Ja. We beschouwen de leden van het orkest eigenlijk ook een beetje als een soort acteurs, die tijdens de voorstellingen een directe inbreng hebben.
4 In het commentaar bij de foto's kunnen we soms de namen van bepaalde acteurs terugvinden. De namen van andere acteurs, die nochtans ook op de foto's staan, worden dan weer niet vermeld. Zijn die dan minder belangrijk?
Wij zijn van mening dat in een toneelstuk alle acteurs belangrijk zijn, ook diegenen die "boom" of iets anders spelen. Het is echter niet altijd mogelijk om met zekerheid op elke acteur een naam te kleven. Vooral mensen die schuilgaan achter maskers of een dikke laag grime of die ergens achteraan op de scene staan, zijn niet altijd met zekerheid op een foto te identificeren. Vandaar dat u alleen de namen van de acteurs onder de foto's zal vinden, waar we echt zeker van zijn.
5 In de overzichten van de vijftiger en zestiger jaren werken bepaalde links naar toneelstukken niet. Hoe komt dat?
Het antwoord hierop is vrij eenvoudig: in onze archieven konden wij hierover geen gegevens meer terugvinden. Liever nog dan de bezoeker om te leiden naar een nietszeggend webblad met "under construction", hebben we er voor gekozen om naar die bepaalde toneelstukken geen link te voorzien.
6 Ik weet zeker dat ook de leerkrachten van het Sint-Annacollege toneel hebben gespeeld. Waarom is er op deze site niets over terug te vinden ?
Omdat het samenstellen van deze site een titanenwerk was, hebben we ons om praktische redenen bewust moeten beperken tot 50 jaar leerlingentoneel.
7 Ik heb op jullie site bepaalde onvolledigheden, onjuistheden en zelfs flagrante fouten ontdekt. Mag ik reageren ?
Absoluut! Elke inbreng is welkom. Vooral aanvullende gegevens die links of rechts nog ergens een leemte invullen, worden zeer gewaardeerd. Ook aan berichten die wijzen op fouten of onwaarheden zal gevolg gegeven worden. We denken daarbij bijzonder aan de schrijfwijze van namen. Gelieve er wel rekening mee te houden dat we de gegevens die u ons bezorgt zelf nog even nakijken voor we ze aan onze site toevertrouwen.

We behouden ons ook het recht voor om bepaalde zaken die u ons zou opsturen niet te publiceren. Deze redenen kunnen onder andere plaatsgebrek zijn, of het reeds bestaan van een sterk gelijkende foto of artikel op onze site.

8 Ik heb nog foto's, documenten, brochures en andere zaken die met het leerlingentoneel te maken hebben, maar die ik niet op jullie website heb aangetroffen. Kunnen jullie er iets mee doen ?
Foto's en toneelbrochures die we niet in ons bezit hebben en dus niet op de site terug te vinden zijn worden met graagte in digitale vorm via e-mail ontvangen. Deze scans zijn welkom, op voorwaarde dat ze in voldoende groot formaat werden ingescand. Het is namelijk heel simpel om een grote scan te verkleinen. Omgekeerd is iets moeilijker...

Zoals reeds in het antwoord op vraag 7 gestipuleerd, behouden we ons het recht voor om sommig materiaal dat u ons bezorgt eventueel niet te publiceren. Niet alle materiaal dat u ons opzendt zal dus automatisch op de website verschijnen.