50 jaar Schooltoneel!
Home 2000 - 2009 De kroon op het werk

• Datum: 27, 28 februari, 1 maart 2009
• Plaats: Feestzaal Sint-Annacollege
• Auteur: William Shakespeare
• Bewerking: Joost Vercaemst
• Regie: Bart Goossens

De kroon op het werk ...

naar Hamlet van William Shakespeare.
Een bewerking voor de jeugd door Joost Vercaemst.

De kroon op het werk ...
Shakespeares Hamlet werd op een jeugdige wijze ten tonele gebracht, met een lach en een traan, voor jong en oud ...

Er gebeuren rare dingen in het Deense kasteel Elsinore. De koning van Denemarken verdwijnt onder mysterieuze omstandigheden van het toneel. Het duurt niet lang of de broer van de koning trouwt met de koningin en eist de troon op als wettige opvolger ...

Hier begint ons verhaal:

Hamlet, de zoon van de verdwenen koning heeft het moeilijk met de onstane situatie. 's Nachts verschijnt de geest van zijn vader aan Hamlet en aan zijn beste vriend Horatio. Hij onthult Hamlet dat hij werd vermoord door dat serpent van zijn broer Claudius en roept zijn zoon op om hem te wreken!

Hamlet bedenkt een plan. Hij zal doen alsof gek is zodat niemand achterdocht krijgt als hij gaat uitzoeken wat er precies met zijn vader is gebeurd. Zelfs zijn vriendinnetje Ophelia wordt niet ingelicht, enkel Horatio is hiervan op de hoogte.

Nonkeltje koning Claudius, Hamlets moeder de koningin, de koninklijke raadgeefster Polonia, haar dochter Ophelia, haar zoon Laertes, Hamlets vroegere vrienden Roos, Crantz, Guild en Stern ... allen proberen ze te achterhalen wat er met Hamlet aan de hand is ...

Als Claudius lucht krijgt van de achterdocht van zijn neef, werkt ook hij een plan uit. Zijn wandaad mag immers niet uitkomen want dan verliest hij zijn koningin, zijn troon en zijn kroon.

Achterdocht en wantrouwen veroveren het kasteel Elsinore ... en dat kan niet goed aflopen!

Hamlet had vandaag geschreven kunnen zijn. Een stuk over mensen, in crisistijd, in een overgangstijd, een tijd van onzekerheid. Alle voor ons herkenbare dingen in het leven zijn aanwezig: politiek, macht corruptie, oorlog, liefde, haat, moord en doodslag, onzekerheid, angst, berouw, sensualiteit, decadentie, enz. Wat is theater anders dan:

de mensheid en spiegel voorhouden waarin hij zijn goede kanten ziet maar ook zijn slechte.
W. Shakespeare

Men heeft Hamlet gespeeld in rok en tricot, in middeleeuwse wapenuitrusting en in renaissancekostuums. Het gaat echter niet om het kostuum. Van belang is alleen dat men, door de tekst van Shakespeare heen, de ervaringen van onze tijd, van onze onrust en van onze gevoeligheid, ontdekt. Misschien stelde u zichzelf reeds de volgende vraag:

... to be or not to be, that is the question.
Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune.
Or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them ...
W. Shakespeare

Hamlet brengen is geen kinderspel en toch willen we de jeugd bereiken, inhoudelijk en artistiek:

Hamlet ... een artistieke mislukking ... waarin Shakespeare een onderwerp attaqueert, dat boven zijn macht ligt ... De Prins van Denemarken wordt beheerst door een emotie, die niet in verhouding is tot de feiten, zoals die ons worden voorgelegd.
T.S. Eliot

Wij spelen ook voor een zeer jeugdig publiek en wij hadden dit dan ook graag allemaal voorgesteld als in een droom ... de beschreven feiten zijn inderdaad buiten verhouding en zo intriest dat het enkel een droom kan ... mag zijn, al is het dan een nachtmerrie.

Vandaar onze pyamakostuums en de ballonnen die ons leven maar ook onze dromen, onze luchtkastelen voorstellen. Het ploffen van een ballon is dan niet enkel het einde van een leven maar ook het einde van een droom.

... daarom is Hamlet, hoe rijk en volgepakt het stuk ook is, in artistiek opzicht een mislukking. Het wekt weerstanden die het niet kan overwinnen, maar tegelijkertijd is de fascinatie ervan onuitputtelijk.
H.A. Gomperts

Wij raakten gefascineerd. Wij wensen jullie een even ver- en be-wonderende fascinatie toe. Allen die meewerken aan dit toneelfeest danken u voor uw aanwezigheid en deugddoend applaus.

Bart Goossens