50 jaar Schooltoneel!
Home 1980 - 1989 Simon Vedelaar Varia

Simon Vedelaar


Problemen met de flipperkast
Flipperkast De grote vijanden van Simon en zijn poppen waren de leden van de Weerwolvenbende, die vooral rondhingen in een lunapark. Het centrale decorstuk van dit park werd gevormd door een reusachtige flipperkast. Willy Maes had een constructie opgebouwd en Leo Stoop had er gaten in allerlei vormen in gezaagd die dan voorzien werden van filterpapier in alle mogelijke kleuren. Aan de achterzijde werden lampen aangebracht die hun licht lieten fonkelen door die filters. Tot daar geen probleem.

Een flipperkast heeft echter wel de vervelende eigenschap dat de lampjes constant moeten flikkeren. Met het vrij beperkte toneelbudget was dit niet zo simpel te realiseren.

Het toeval wil nu dat een buislamp in de zaal begon te knipperen op het moment dat we over de oplossing nadachten. Luc Kint en ondergetekende kropen op de stelling om het verschijnsel te onderzoeken. Het bleek een defecte starter te zijn. Daar hoog op die stelling kregen we de inval om starters te gebruiken voor het flipperkasteffect.

Deze starters werden in serie met de lampjes geplaatst, die dan nerveus en totaal willekeurig begonnen te knipperen toen de spanning werd ingeschakeld. Door het feit dat het tafereel in het lunapark met een totale black-out begon, veroorzaakte het inschakelen van deze flipperkast bij het publiek een lichte opschudding. Wat de mensen niet wisten, was dat Luc Kint bij het begin van het tafereel telkens in het totale duister onder het podium op zoek moest gaan naar de twee koppelstekkers, die de flipperkast met de rest van het stroomnet verbonden!