50 jaar Schooltoneel!
Home 1980 - 1989 Caius, het achtste wereldwonder (2)

• Datum: 22, 23 en 24 februari 1985
• Plaats: Feestzaal Imelda-instituut
• Auteur: Henry Winterfeld
• Toneelbewerking: Miel Geysen
• Liederteksten: Luc Brauwers
• Muziek: Gerd Emmen
• Regie: Luc Brauwers

Caius, het achtste wereldwonder (2)

Een vrolijke geschiedenis uit het oude Rome
naar de roman Caius strijdt op leven en dood
door Henry Winterfeld.

Cauis, het achtste wereldwonder
Dit is het vervolg op "Caius is een ezel". Het stuk werd reeds in 1970 opgevoerd. De korte inhoud die we in de programmabrochure vinden is vrijwel identiek aan de tekst uit 1970.

Vanavond keren we terug in de tijd en komen terecht in de klas van Xantippus, een beroemd mathematicus en geducht leraar in het oude Rome.

Op een goeie morgen willen de leerlingen de verjaardag van hun leraar vieren met een uniek geschenk. Geen haar op hun hoofd denkt er echter aan dat zij zich in een net van gevaarlijke avonturen gaan storten.

Als echte marathonlopers zullen zij door heel Rome rennen om te trachten de aanslag op een beroemd senator te verijdelen. Dat lukt dan ook, zij het op het nippertje. Maar kijkt u zelf maar!