50 jaar Schooltoneel!
Home 1970 - 1979 Caius is een ezel

• Datum: 6 en 8 maart 1970
• Plaats: Feestzaal Imelda-instituut
• Auteur: Henry Winterfeld
• Regie: M. Geysen

Caius is een ezel (2)

Een vrolijke geschiedenis uit het oude Rome
door Henry Winterfeld.
Toneelbewerking: Miel Geysen.

Miel Geysen sloot zijn carrière als toneelregisseur aan het college af met een "retake" van Caius is een ezel. De tekst op de programmabrochure was juist dezelfde als bij de vorige voorstelling in 1963, maar we geven hier nogmaals de korte inhoud:

Bij de jongste opgravingen in het oude Rome werd een tempelmuur blootgelegd, waarop met onbeholpen kinderhand geschreven stond: "Caius is een ezel".

Onze nieuwsgierigheid was gewekt, want we hadden het hier te doen met een tempelontheiliging. Wij zijn op zoek gegaan en kwamen terecht in de school van Xantippus. We moeten dadelijk toegeven, dat die Romeinse jongens wel heel weinig verschillen van de onze.

Wanneer één van hun makkers beschuldigd wordt van de tempelschennis, nemen ze de teugels in handen en gaan op zoek naar de ware misdadiger. Zij aarzelen niet de hoogste gezagsdragers op te zoeken, zich zelfs tot de Keizer te wenden en ja, de verdachte in zijn eigen vesting te gaan vinden.

Met doodsverachting trotseren zij het gevaar, maar leggen daarbij een schranderheid aan de dag, die ons helemaal niet verbaast. We kennen toch onze jongens... buiten de school ! Gelukkig komt alles terecht en "tevreden kunnen zij weer de studie aanvatten."