50 jaar Schooltoneel!
Home 1970 - 1979 Twintig jaar toneel Deel 1

20 jaar schooltoneel op het Sint-Thomascollege


Guido De Pooter, toen prefect aan het college, schreef het volgende artikel in Symptom naar aanleiding van 20 jaar toneel.

Sint-Thomascollege: 20 jaar toneel!

Aan het einde van het schooljaar 1954-1955 werd er inderdaad een eerste schuchtere poging gewaagd om de toendertijd nog zeer plechtige proclamatie der uitslagen - wie herinnert zich die prijsuitdelingen niet meer - op te luisteren met toneel. In regie van Miel Geysen, leraar aan het college en later Alex van Royen, leraar dictie in de middelbare afdeling, werd elk jaar opnieuw ter gelegenheid van het einde van het schooljaar toneel gespeeld. In Dromenland, Marten de Haas, De gouden papegaai, Het spel van Reinaert, Van een Pastor, een kruik en een heilig Paterken en De ballade van de trommeljongen samen met een fragment uit Antigone werden achtereenvolgens voor een steeds dankbaar publiek gebracht.

De schoojaren 1960-61 en 1961-62 leidden een nieuw tijdperk in. In de basisschool bleef het toneel aan het jaareinde behouden: Keizer Karel en Peter en de wolf werden opgevoerd: het eerste in regie van Luc Brauwers, leraar aan het college en het tweede in regie van Luc Brauwers en Michel Nuyts, eveneens leraar aan het college.

De middelbare afdeling zette in deze periode de stap naar het grote toneel, los van de eindejaarsproclamatie. In regie van Alex van Royen werd in januari '61 Wij spelen Indiaan vertoond en in maart '62 Leve Robinson van A. Foster en regie van Leo Beyers, toen leraar dictie in de middelbare afdeling. In maart '63 kwam Emiel en zijn detectives eveneens in regie van Leo Beyers de talrijke toneelliefhebbers prettig bezighouden.

In november '63 nam Emiel Geysen het vaandel weer over van Leo Beyers. In zijn bewerking voor toneel en in zijn regie werd voor de eerste maal Caius is een ezel opgevoerd. Deze wereldpremière in het Sint-Thomascollege, naar het gelijknamige boek van H. Winterfeld werd een daverend toneelsucces. De trouweloze wereld van B. Peleman en Kabouters in de stad van L. Cantens in de jaren '64 en '65, steeds in regie van Miel Geysen, maakten het jaarlijks toneel in Sint-Thomas tot een hoogtepunt van het schooljaar. Voor de laatste maal werd dat jaar gespeeld in zaal Tyl aan de Halewijnlaan.