50 jaar Schooltoneel!
Home 1954 - 1959 Van een Pastor, een kruik en een heilig paterke

• Datum: 30 juni 1959
• Auteur: Cl. Guéreau
• Vertaling: Fr. Eykans
• Regie: A. Van Royen

Van een Pastor, een kruik, en een heilig paterke

Mirakelspel in één bedrijf door Cl. Guéreau.
Vertaling: Fr. Eykans, pr.

Dit toneelspel vormde het tweede onderdeel van de "Plechtige Prijsuitdeling aan de leerlingen der Middelbare en Voorbereidende Afdelingen, voorgezeten door Zijne Hoogwaardigheid Monseigneur P. Theeuws, Grootvicaris, afgevaardigde van Zijne Eminentie de Kardinaal-Aartsbisschop." Toneelspelen was toen blijkbaar een ernstige bezigheid!

Het verhaal gaat als volgt:

Het is een spel uit de XIIIde eeuw, de tijd van de rondreizende bedelmonniken en rustige dorpspastors.

Eén ervan is Don Balthasar. Hij leeft goed en gelukkig maar is eigenlijk meer bezorgd om zijn wijn dan om de zielen der mensen.

Wanneer Broeder Petrus Gonzalez, die eigenlijk een heilige is en mirakelen doet, bij hem op bezoek komt, ziet hij daar weer enkel zijn eigen voordeel in.

Pedrisco, zijn huisknecht, heeft de situatie door en speelt zowat de rol van een kei in een kikkerpoel.

Broeder Gonzalez loopt er ook niet in. Simpel en rustig, zoals een heilige alleen dat kan, geeft hij de Pastor een stevig lesje...