50 jaar Schooltoneel!
Home 1954 - 1959 Het spel van Reinaert

• Datum: 27 juni 1958
• Auteur: W. Pittoors
• Regie: M. Geysen

Het spel van Reinaert

door Willy Pittoors
Dit toneelspel vormde het tweede onderdeel van de "Plechtige Prijsuitdeling aan de leerlingen van de Middelbare en Voorbereidende afdeling".

Het werd voorafgegaan door een optreden van het knapenkoor.

Zoals het steeds het geval was in die jaren werden deze prijsuitdelingen voorgezeten door een hoogwaardigheids-
bekleder. Dit jaar was het de beurt aan Zeereerwaarde Heer Kanunnik J. Verreydt, diocesaan Hoofdinspecteur, afgevaardigde van Zijne Eminentie de Kardinaal Aartsbisschop.

Op dergelijk hoog bezoek kunnen de acteurs van het hedendaags schooltoneel zich jammer genoeg niet meer verheugen.

De afbeelding links komt trouwens niet uit de programmabrochure, maar verscheen op het toenmalige palmares.